Z życia ZSP Aktualności

Kultura Bezpieczeństwa
19 października 2018

Kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych wśród uczniów, promocja kultury bezpieczeństwa oraz popularyzacja rozwiązań prawnych w zakresie ochrony pracy to główne cele programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura Bezpieczeństwa”.

W roku szkolnym 2017/2018 do realizacji programu przystąpili po raz kolejny nauczyciele naszej szkoły, którzy problematykę ergonomii oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, znajdującą odzwierciedlenie w treściach programów nauczania, realizowali na swoich zajęciach dydaktycznych. Młodzi ludzie, w niedalekiej przyszłości aktywni uczestnicy rynku pracy, byli także informowani o rozwiązaniach prawnych zapewniających im ochronę i bezpieczne warunki pracy.

Okazją do podsumowania programu, wręczenia dyplomów uczestnictwa oraz złożenia podziękowań nauczycielom uczestniczącym w programie było okolicznościowe spotkanie zorganizowane 16.10.2018 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Dyplomy uczestnictwa w programie i podziękowania nauczycielom wręczył Paweł Ciemny, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu.

Na zakończenie spotkania, koordynator programu z ramienia Państwowej Inspekcji Pracy, Joanna Budzyńska-Jędraszczyk, starszy inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu przedstawiła informację o organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy konkursach i programach prewencyjnych adresowanych do młodzieży. 

Skip to content