Z życia ZSP Aktualności

Kształcenie w terenie
9 października 2015

Uczniowie ZSP, którzy 9 października wzięli udział w wyciecze do Rogalina i Wielkopolskiego Parku Narodowego, mieli doskonałą okazję, aby usystematyzować dotychczas zdobytą wiedzę z zakresu biologii, geografii oraz turystyki.

Inicjatorem wyjazdu było Koło Przyrodniczo-Turystyczne, a jego celem zapoznanie się z najciekawszymi kulturowo i krajobrazowo miejscami Wielkopolski. Uczniowie m. in. poszerzyli swoje wiadomości o gatunkach chronionych w kraju oraz o gatunkach, których na terenie Polski już nie ma. Dzięki wycieczce mogli osobiście przekonać się o walorach przyrodniczo- turystycznych naszego regionu.

Skip to content