Z życia ZSP Aktualności

Klasa patronacka Firmy LEOPOL MEBLE POLSKA
26 września 2018

Kluczowymi partnerami szkoły w procesie przygotowania młodych ludzi do wejścia na rynek pracy są pracodawcy. Młodzież Zespołu Szkół Politechnicznych odbywa zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ponad 200 firmach, które funkcjonują na terenie Śremu i nie tylko. Jedną z firm jest LEOPOL MEBLE POLSKA, z którą nasza placówka współpracuje już od 11 lat w zakresie kształcenia uczniów w zawodach: tapicer, stolarz, krawiec. Uroczyste podpisanie porozumienia o utworzeniu klasy patronackiej w Zespole Szkół Politechnicznych nastąpiło w dniu 26 września 2018 roku. Porozumienie podpisali Dyrektor ZSP Wisława Frydryszak i Prezes Zarządu „Leopol Meble Polska Sp. z.o.o.” Piotr Prewicz.

LEOPOL MEBLE POLSKA jest największym pracodawcą w powiecie śremskim, w której uczniowie mogą połączyć naukę z kształceniem zawodowym. Jak zapowiedział Prezes Piotr Prewicz w przeciągu dwóch lat, w Śremie wybudowany zostanie nowy zakład, co znacznie zwiększy zatrudnienie w firmie.

Porozumienie gwarantuje uczniom kompleksowe wprowadzenie do życia zawodowego. Na uczniów odbywających praktyki w Leopol Meble Polska Sp. z.o.o. czeka doskonale wyposażony warsztat. Firma przygotowała dla swoich uczniów bogaty pakiet socjalny, a po zakończeniu nauki gwarantuje pracę i możliwość rozwoju zawodowego w zakładach koncernu w całej Europie.

Mamy nadzieję, że współtworzenie nowoczesnego szkolnictwa zawodowego z pracodawcami, w tym z firmą LEOPOL MEBLE POLSKA przyniesie korzyści zakładom pracy, szkole, a przede wszystkim uczniom.

Skip to content