Z życia ZSP Aktualności

Jubileusz 10 – lecia Stowarzyszenia „WARTO”
30 kwietnia 2019

„Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Politechnicznych oraz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej WARTO” w tym roku obchodzi swój jubileusz.

Przez 10 lat członkowie stowarzyszenia nieodpłatnie wspierali swoimi działaniami pracę ZSP, bo to głównie ze względu na szkołę i uczęszczających do niej uczniów powołano tę organizację w 2009 roku. Nieprzypadkowo wybrano nazwę. Grupa 31 osób zakładających stowarzyszenie uznała, że warto zrobić coś dla innych – mieszkańców regionu nadwarciańskiego i uczniów szkoły nad Wartą.

I udało się. Przez 10 lat członkowie stowarzyszenia przeprowadzili szereg działań mających m. in. na celu kultywowanie historii regionu i tradycji, propagowanie turystyki i krajoznawstwa oraz rozwoju fizycznego i kulturalnego.

Przygotowano 8 projektów wspierających edukację regionalną młodzieży.  Do realizacji czterech z nich udało się pozyskać dodatkowo fundusze z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (w latach 2010, 2011, 2013, 2015). Dzięki projektom uczniowie ZSP mogli m. in. zgłębić wiedzę na temat patrona szkoły – Powstańców Wielkopolskich i zobaczyć miejsca w Wielkopolsce związane z powstaniem. Dwukrotnie grupa uczniów pojechała do Warszawy, aby zwiedzić budynek sejmu przy ul. Wiejskiej, a przy okazji zobaczyli wiele innych atrakcji stolicy. Przy realizacji projektów w ciekawy sposób młodzież rozwijała swoją wiedzę z wychowania obywatelskiego, wcielając się w uczestników obrad sejmów polskich z różnych epok.

Do najciekawszych projektów należą:

  • Dwie niepodległości 1918-1989, śladami powstańców wielkopolskich i ich potomków – 2010
  • Od sejmiku średzkiego do parlamentu wolnej Polski – 2011
  • Młodzież na tropach przeszłości – gry miejskie w Śremie, Koźminie i Gostyniu śladami powstańców wielkopolskich – 2013
  • Od sejmiku średzkiego do parlamentu wolnej Polski, edycja II – 2015.

  (Szczegółowy opis projektów można znaleźć na stronie stowarzyszenia http://zsp-warto.cba.pl/pliki/archiwum.html).

Odpowiadając na potrzeby licznej grupy dorosłych mieszkańców Śremu i okolic, prowadzone były w szkolnej sali gimnastycznej zajęcia sportowe. Przez 2 lata  trwały treningi  Abada Capoeira (2010-2011), aż 8 lat gimnastyki, a następnie siatkówki (2009 – 2017). W 2016 roku zorganizowano i dofinansowano wycieczkę nauczycieli do Warszawy. Intensywne zwiedzanie stolicy i spektakl w teatrze pozostały na długo we wspomnieniach grona pedagogicznego.

Stowarzyszenie wspierało również działania Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej przy organizacji kolejnych edycji  powiatowego konkursu  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Zagadki architektoniczne Śremu i okolic”.

Środki na działalność stowarzyszenie pozyskiwało z różnych źródeł. Poza składkami członków, pieniądze pochodziły z tzw. „1% dla organizacji pożytku publicznego”, dofinansowań do projektów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz innych darowizn. Z tych funduszy wspierano finansowo działalność szkolnych inicjatyw. Dofinansowano m. in. organizację rajdów, przeprowadzenie  jubileuszu 135 – lecia szkolnictwa zawodowego, organizację wizyty uczniów z Francji,  projekt „Mam haka na raka”,  drobne remonty, zakup kolumny muzycznej dla samorządu uczniowskiego i materiałów dekoracyjnych oraz wiele innych działań. Przekazano szkole powstałe przy realizacji projektów pomoce dydaktyczne i inne przedmioty, które nadal są wykorzystywane. Przede wszystkim jednak to setki godzin pracy wolontarystycznej członków stowarzyszenia i osób wspierających.

Z pewnością WARTO było przez te 10 lat poświęcić czas, aby zrobić coś bezinteresownie dla innych.

Skip to content