Z życia ZSP Aktualności

Edukacja statystyczna
21 lutego 2017

Uczniowie z klas turystyczno – fryzjerskich, gastronomicznych oraz przyszli sprzedawcy 14 lutego uczestniczyli w warsztatach przeprowadzonych przez Panią Annę Polińską, reprezentującą Urząd Statystyczny w Poznaniu.

Celem zajęć było przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy o badaniach prowadzonych przez statystykę publiczną oraz nabycie przez młodzież umiejętności poszukiwania danych statystycznych, a także zachęcenie ich do wykorzystywania tych informacji w nauce oraz w życiu prywatnym, np. przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Pani Polińska zapoznała uczniów ze sposobem działania i organizacją urzędu, z działalnością wydawniczą oraz zasobami informacyjnymi statystyki. Otrzymane w prezencie od urzędu najnowsze Roczniki Statystyczne będą wykorzystywane m. in. podczas lekcji podstaw przedsiębiorczości jako narzędzie podnoszenia kompetencji uczniów.

Do końca lutego, w holu głównego budynku naszej szkoły, można zapoznać się z planszową wystawą „Statystyka w Wielkopolsce”, przygotowaną przez poznański urząd. Prezentuje ona ludzi, instytucje, publikacje i dokumenty związane z wielkopolską statystyką, uświadamiając oglądającym codzienną obecność statystyki w życiu społecznym i gospodarczym. Zapraszany do zwiedzania!

 

Skip to content