Z życia ZSP Aktualności

Edukacja finansowa w ZSP
8 stycznia 2018

Kształtowanie kompetencji uczniów ZSP z obszaru finansów i przedsiębiorczości wspieramy w naszej szkole poprzez udział w różnych projektach i przedsięwzięciach tj. Światowy Dzień Oszczędzania, Europejski Tydzień Pieniądza czy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, w ramach którego po raz kolejny realizowaliśmy ogólnopolski program „Otwarta firma – Biznes przy tablicy” . Nasze działania zostały docenione przez kapitułę konkursu na Najaktywniejsza Szkołę, która przyznała nam tytuł laureata w kategorii Najaktywniejsze Szkoły Ponadgimnazjalne wśród dziesięciu wyróżnionych szkół w Polsce. Kilka dni temu otrzymaliśmy pamiątkową statuetkę.

Kolejną inicjatywą, w której biorą udział nasi uczniowie jest „Tydzień dla Oszczędzania” (TDO) – ogólnopolska edukacja realizowana w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorczości, której celem jest promowanie idei oszczędzania, przekazywanie wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi oraz wspieranie przedsiębiorczych postaw i zachowań młodych ludzi.

„Tydzień dla Oszczędzania” jest programem całorocznym, a jednym z ważniejszych jego elementów jest gra symulacyjna „Pierwszy Milion”, w którą każdy może zagrać i sprawdzić swoje umiejętności związane z zarządzaniem budżetem, planowaniem, oszczędzaniem i inwestowaniem.

Więcej informacji na temat edukacji finansowej w ZSP znajdziecie w zakładce Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości, szczególnie warto zapoznać się z konkursem „Milion na Bank” organizowanym w ramach TDO.

Skip to content