Z życia ZSP Aktualności

Doskonalimy kompetencje kluczowe
11 listopada 2018

Nauczyciele ZSP podejmują inicjatywy poszerzające wiedzę i doskonalące umiejętności miękkie wśród uczniów naszej szkoły. Inicjatywy te realizują m. in. poprzez organizowanie spotkań i zajęć warsztatowych dla młodzieży. Za każdym razem starają się, aby tematy poruszane  w czasie takich wydarzeń, były adekwatne do wyzwań, z jakimi młodzi ludzie, już za chwilę, zmierzą się rozpoczynając studia czy wchodząc na rynek pracy.

W dniu 9 listopada 2018 r., w oparciu o porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, rozpoczęła się seria warsztatów. Tym razem, celem zajęć, było omówienie poszczególnych elementów CV, rozmowy kwalifikacyjnej oraz wizerunku w Internecie, aby wyróżnić się spośród innych kandydatów w tych trzech obszarach na początku swojej kariery zawodowej.

Drugim omawianym tematem była cyberprzemoc, która najdotkliwiej dotyka osoby młode. Podczas warsztatu, którego celem było uświadomienie słuchaczom, że cyberprzemoc może dotknąć każdego, a jej konsekwencje ponosi nie tylko ofiara, ale także sprawca, omówione zostały źródła przemocy w Internecie, zagrożenia z nią związane oraz jak się chronić przed tego typu zagrożeniami.

Kolejne spotkanie ze studentami WSB, zaplanowane na 29 listopada br., będzie dotyczyło wystąpień publicznych i jak nie dać się tremie. Uczniowie otrzymają praktyczne porady jak „zabłysnąć” podczas egzaminu ustnego, rozmowy o pracę oraz jak opanować tremę w czasie mówienia do innych.

Temat ten jest bardzo ważny ponieważ, bez wątpienia, jedną z kluczowych umiejętności w życiu społecznym i zawodowym jest umiejętność oddziaływania na innych poprzez skuteczne prezentacje i wystąpienia publiczne.

Skip to content