Z życia ZSP Aktualności

„Dobre praktyki kluczem do Twojego sukcesu”
29 kwietnia 2022

27 kwietnia 2022 roku odbyła się VI edycja Młodzieżowego Forum „Dobre praktyki kluczem do Twojego sukcesu”.

Nasza szkoła, po wystąpieniach w poprzednich edycjach, została zaproszona do uczestnictwa w bieżącym wydarzeniu jako gość. W ramach takiego udziału uczniowie klas drugich technikum i szkoły branżowej mieli możliwość zadawania pytań prelegentom i brania udziału w tematycznej dyskusji.

Forum realizowane było online za pomocą platformy ClickMeeting. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.

Cel przedsięwzięcia to popularyzacja wśród uczniów techników oraz branżowych szkół I stopnia poradnictwa kariery i promowanie postaw przedsiębiorczych poprzez wymianę dobrych praktyk w zakresie doradztwa zawodowego.

Forum, które jest  realizowane w ramach upowszechniania rezultatów projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  organizowane jest przez Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu.

W tegorocznej edycji swoimi doświadczeniami dzielili się uczniowie siedmiu poznańskich szkół ponadpodstawowych o profilach zawodowych.

Skip to content