Z życia ZSP Aktualności

Czas pożegnania
30 kwietnia 2016

Koniec kwietnia to tradycyjnie czas pożegnania z absolwentami ostatnich klas technikum i liceum dla dorosłych. W tym roku mury naszej szkoły opuściło 87 absolwentów Technikum nr 3 oraz 26 II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Pożegnaliśmy ich 29 kwietnia.

Uroczystości zorganizowanej w szkolnej auli towarzyszyły zmienne emocje, radość mieszała się ze smutkiem i wzruszeniem. Do abiturientów przemówiła dyrektor szkoły Wisława Frydryszak oraz przewodniczący Rady Powiatu Śremskiego Piotr Ruta, którzy pogratulowali im wyboru Zespołu Szkół Politechnicznych na miejsce zdobywania wykształcenia oraz życzyli powodzenia w dorosłym życiu. Pani dyrektor wręczyła listy gratulacyjne rodzicom dziesięciorga absolwentów, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem.

Swoich kolegów i koleżanki pożegnali także uczniowie klas trzecich, którzy zgodnie z tradycją naszej szkoły obdarowali ich symbolicznymi podarunkami, często nawiązującymi do zdobywanego wykształcenia.  Przygotowali dla nich również zabawny program artystyczny ukazujący zdobywane zawody w krzywym zwierciadle. Swój pobyt w ZSP abiturienci mogli wspominać śledząc wyświetlane podczas programu zdjęcia. Oni także podziękowali dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz wychowawcom za trud włożony w ich wykształcenie i wychowanie.

Wzruszenia z powodu odejścia swoich wychowanków nie kryli wychowawcy, którzy dziękowali wszystkim swoim podopiecznym, nagradzając tych szczególnie zasłużonych. Członkowie grona pedagogicznego podziękowali absolwentom, którzy działali  na rzecz szkoły i  środowiska lokalnego oraz reprezentowali godnie ZSP w różnorodnych konkursach.

Dla tegorocznych abiturientów 29 kwietnia po raz ostatni zadzwonił dzwonek. Teraz czekają ich egzaminy maturalne i prawdziwy egzamin, którym jest życie. Życzymy, aby wszystkie egzaminy zdali śpiewająco!

Skip to content