Z życia ZSP Aktualności

BUDMA 2019
18 lutego 2019

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA, to jedno z ważniejszych wydarzeń, w którym każdego roku uczestniczą producenci i dystrybutorzy nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych. Prezentują oni najnowszą ofertę produktową, technologiczną i usługową blisko 1000 firm z Polski i zagranicy. W tych ważnych budowlanych wydarzeniach w dniu 15 lutego 2019 r. wzięli udział uczniowie I i II klas Technikum Budowlanego oraz III klasy Technikum Budowlano-Samochodowego.

Podczas zwiedzania ekspozycji targów uczniowie mogli zapoznać się z nowoczesnymi materiałami i technologiami budowlanymi oraz narzędziami, sprzętem i maszynami stosowanymi w budownictwie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystawy firm  produkujących wyroby ścienne i dachowe, stoiska producentów materiałów do izolacji termicznych i przeciwwilgociowych oraz pokazy praktyczne.

Zwiedzanie Targów Budowlanych jest doskonałą formą poszerzania wiedzy teoretycznej, przygotowania uczniów do pracy zawodowej oraz wzbogacenia procesu dydaktycznego.

Skip to content