Z życia ZSP Koła zainteresowań

KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

SZKOLNY KLUB HDK

Szkolny Klub HDK powstał w 1999 roku jako kontynuacja szkolnego Koła PCK. Zrzesza uczniów i nauczycieli, którzy oddają honorowo krew. Łącznie przez kilkanaście lat działania oddano ponad 150 litrów krwi, a wielu członków jest również zarejestrowanych w bazie dawców szpiku kostnego. Klub promuje oddawanie krwi, przygotowuje gazetki z informacjami o krwiodawstwie i dawcach szpiku, organizuje zbiorowe akcje krwiodawstwa i zachęca do indywidualnego oddawania.

Opiekunem Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi jest  Pani Anna Nowak.

Akcje zbiorowe szkolnego klubu HDK

  • w styczniu 2016 honorowi dawcy z ZSP zareagowali na apel o oddanie krwi na potrzeby chorego dziecka
  • 14 marca 2016 włączyli się do akcji zorganizowanej w śremskiej komendzie policji
 ahdk

We wrześniu 2016 roku ambulans do poboru krwi stanął na terenie naszej szkoły

– dziękujemy za włączenie się w akcję!


KOŁO TURYSTYCZNO – PRZYRODNICZE

Koło Turystyczno – Przyrodnicze w ZSP działa od roku szkolnego 2014/2015.

Działalność koła ma na celu promowanie szeroko rozumianej turystyki  (zarówno naszego regionu, kraju jak zagranicznej), odwiedzanie miejsc popularnych oraz nietypowych, kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody, zabytków itp., wychowanie poprzez turystykę i zachowania ekologiczne. Liczne wyjazdy organizowane w ramach zajęć koła zachęcają do aktywnego spędzania czasu wolnego, uczulają na sprawy szeroko rozumianej przyrody, ochrony środowiska i działań proekologicznych, dają możliwość praktycznego zastosowania języków obcych oraz integracji osób o podobnych zainteresowaniach.

Spotkania odbywają się raz na dwa miesiące lub w miarę potrzeb częściej. Dyskutowane są różne projekty turystyczne i organizacyjne konkretnych wyjazdów.

W roku szkolnym 2016/2017  zaplanowano wyjazd Szlakiem Piastowskim oraz do Włoch.

W latach ubiegłych uczniowie zwiedzili: m. in. Wilczy Park w Stobnicy, Muzeum WPN w Jeziorach, targi turystyczne Tour Salon w Poznaniu,  Zamek w Gołuchowie oraz zagrodę żubrów. Młodzi miłośnicy turystyki wędrowali także karkonoskimi szlakami,  pojechali do Pragi, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Barcelony w Hiszpanii.

Opiekunami koła są: Jacek Stawiński, Anita Sąsiadek, Damian Potocki, Anna Nowak.

 


SZKOLNE KOŁO STRZELECKIE

Celem działalności koła jest promowanie zasad sportowej rywalizacji podczas treningów i zawodów oraz udział w lokalnym życiu sportowym i działaniach popularyzujących strzelectwo, kształtowanie cech charakteru tj. wytrwałość, cierpliwość, odpowiedzialność, opanowanie i rozwaga.

Treningi strzeleckie odbywają się na strzelnicy w Śremie, w formie zajęć praktycznych, wg ustalonego harmonogramu, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu (czwartki godzina 17.30).

Rywalizacja z innymi szkołami w Śremie w ramach zawodów strzeleckich odbywa się w sobotę, raz w miesiącu o godz. 10.00.

Opiekunem jest pan Wojciech Szubert.


KOŁO RECYTATORSKIE

Celem działalności Koła Recytatorskiego jest rozbudzanie zainteresowań literackich i artystycznych, uwrażliwienie na piękno słowa i języka polskiego, aktywizacja uczniów, integrowanie środowiska szkolnego, promowanie młodzieży utalentowanej oraz edukacja teatralna.

Podczas zajęć uczniowie przygotowują się do konkursów, imprez szkolnych i pozaszkolnych, w zależności od potrzeb. 

W ramach działania koła organizowane są również wyjazdy do poznańskich teatrów.

Opiekunem koła jest pani Małgorzata Bukowy.


Szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy

Spotkania Szkolnego DKF-u mają na celu przede wszystkim edukację filmową uczniów ZSP: odbiór filmu jako tekstu kultury, zapoznanie z różnymi gatunkami filmowymi i strukturą dzieła filmowego, przedstawienie filmów kultowych oraz wielkich kreacji aktorskich oraz kształcenie umiejętności interpretacji filmów.

Spotkania DKF-u odbywają się od października raz w miesiącu, w piątki o godz. 15.00, w zależności od zainteresowania w sali A lub w szkolnej auli. 

Wyświetlane są filmy o wysokich walorach artystycznych lub poznawczych. Projekcje poprzedzone są wprowadzeniem opiekuna DKF-u bądź innej zaproszonej przez niego osoby znającej się na sztuce filmowej. Spotkania kończą się dyskusją na temat obejrzanego obrazu filmowego. Czas spotkań –  ok. 2,5 godz.

Opiekunem koła jest pani Małgorzata Bukowy.


WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Warsztaty artystyczne skierowane są do wszystkich chętnych, niezależnie od  poziomu umiejętności i zaawansowania.

Ich celem jest rozwijanie zdolności, zainteresowań, nauka tolerancji i współpracy w grupie, pobudzanie wyobraźni i twórczego myślenia, stworzenie szansy na odkrycie swoich talentów i rozwój poprzez sztukę. Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z różnymi technikami rękodzielniczymi, m. in: decoupage, sutasz, frywolitka, scrapbooking, mixed media, haft krzyżykowy.

Przygotowane na warsztatach prace uczestnicy mogą zabrać do domu.


SKS – aktywność fizyczna w czasie wolnym

W ramach zajęć Szkolnego Klubu Sportowego organizowane są różnego typu gry zespołowe (m. in. siatkówka, koszykówka), rajdy rowerowe, wyjazdy na mecze Lecha Poznań, dodatkowe biegi nie wynikające z harmonogramu zawodów szkolnych. 

Celem zajęć jest aktywne wykorzystanie czasu wolnego przez młodzież, propagowanie zdrowego stylu życia, poprawa stanu zdrowia,  wszechstronny rozwój fizyczny i psychiczny, integracja grupy. 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w czwartki o godz. 18.00. Wszelkiego rodzaju rajdy rowerowe czy też wyjazdy na mecze organizowane są w weekendy.

Opiekunem jest pani Ewelina Szłapka.


KOŁO MUZYCZNE

Celem działalności Koła Muzycznego jest rozbudzanie zamiłowań muzycznych i wrażliwości na sztukę, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez umożliwienie rozwoju zdolności muzycznych, zachęcenie do udziału w konkursach, rozwijanie wrażliwości estetycznej. Próby motywują do muzykowania indywidualnego i zbiorowego,  kształtują odpowiedzialność za zespół i jego osiągnięcia. 

Zajęcia obejmują takie formy działalności muzycznej jak: śpiew, słuchanie muzyki, grę na instrumentach.

Spotkania odbywają się w poniedziałki w godz. 15.45-17.15 w sali nr 21.

Opiekunowie: Marta Byrtek, Maciej Walewski.


Szkolny Klub Wędkarski “HACZYK”

Celem działalności koła jest zapoznanie młodzieży szkolnej z zagadnieniami z dziedziny wędkarstwa rekreacyjnego, propagowanie wędkarstwa jako formy spędzania wolnego czasu oraz popularyzowanie wśród młodzieży szacunku do przyrody i szeroko rozumianej ekologii. Podczas wypraw wędkarskich kształtowane będą umiejętności zespołowego działania, aktywności społecznej oraz przewidywania skutków określonej działalności człowieka.

Poszczególne działania koła prezentowane będą na stronie internetowej szkoły.

Opiekunem koła jest pan Ireneusz Grygier.

 

Skip to content