Z życia ZSP Klub motocyklowy

klubmoto1

Szkolny Klub Motocyklowy
“Young Riders”

Od maja 2015 r. działa w szkole klub motocyklowy „Young Riders”. Skupia on pasjonatów motocykli, głównie z klas technikum samochodowego.

Celem działalności klubu jest:
aaaa– propagowanie wiedzy z dziedziny techniki motocyklowej,
aaaa– udzielanie pomocy w naprawie i rekonstrukcji motocykli,
aaaa– popularyzacja turystyki motocyklowej,
aaaa– organizacja rajdów i imprez motocyklowych,
aaaa– propagowanie kultury w ruchu drogowym,
aaaa– doskonalenie jazdy w grupie.

Klub prowadzą nauczyciele przedmiotów zawodowych: Maciej Walewski, Paweł Urbaniak, Sławomir Jędraś.

Warunkiem przynależności do klubu jest posiadanie motocykla o pojemności skokowej min. 50 cm3.

Członkami klubu mogą być pracownicy szkoły oraz uczniowie klas drugich i wyższych, którzy na koniec klasy pierwszej uzyskali ocenę z zachowania min. dobrą i utrzymali ją w kolejnych latach.

Emblemat klubowy: link           Najnowsze wiadomości na klubowym facebooku

Motomikołaje ZSP znowu w akcji – 5.12.2016 – więcej

Śrem-Cichowo skansen Soplicowo – 22.09.2016

Brzegiem Warty i biwak w Boszkowie – 9.06. i 21.06.2016

Pierwszy dzień wiosny – 21.03.2016

Motomikołaje – 4.12.2015 – więcej

II Jesienny Rajd Motocyklowy – 9.10.2015 – więcej

I Jesienny Rajd Motocyklowy – 17.09.2015 – więcej

Wiosenny Rajd Motocyklowy – 19.05.2015 – więcej