Z życia ZSP Doradztwo zawodowe

WSPÓŁPRACA  Z  KULCZYK  FOUNDATION

„Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli – edycja 2019”

Nauczyciele i szkolni doradcy zawodowi w ZSP współpracując z Fundacją Kulczyk Foundation działają na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych swoich uczniów.

W tym celu korzystają z gotowych zeszytów scenariuszy lekcji, które w atrakcyjny sposób tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, rozwijają samoświadomość i pomagają w kształtowaniu poczucia własnej wolności.

„Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli – edycja 2019” to kolejna już seria scenariuszy zajęć Kulczyk Foundation przeznaczonych do pracy z młodzieżą.

W tegorocznej edycji materiałów szczególny akcent położony jest na kwestię wagi postawy proaktywnej, poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje reakcje, równej godności każdego

Na uwagę zasługuje fakt, że materiały edukacyjne Kulczyk Foundation  realizują następujące Cele Zrównoważonego Rozwoju:

Zeszyty do pobrania na stronie:

https://wiemczujepomagam.pl/scenariusze/

edukacja@kulczykfoundation.org.pl


Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych  (ETUZ) to coroczna kampania mająca na celu promowanie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz poprawę jego wizerunku. Kampania obejmuje działania i imprezy organizowane w ciągu całego roku.

Tegoroczna (już czwarta) edycja ETUZ odbyła się w dniach 14 – 18 października 2019 r. Ta inicjatywa Komisji Europejskiej pokazuje, dlaczego kształcenie i szkolenie zawodowe to dobry wybór!

Do udziału zaproszone są wszystkie instytucje i osoby, które prowadzą i promują kształcenie zawodowe w Polsce i w Europie. Udział w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych jest bardzo prosty, a jednocześnie przynosi dużo korzyści.

W ramach działań ETUZ w naszej szkole zorganizowano lub są zaplanowane m.in.:

a każde z tych wydarzeń promuje umiejętności zawodowe.

O wszystkich wymienionych wydarzeniach, można przeczytać na stronie szkoły a bieżące informacje o ich realizacji zamieszczane są na szkolnym FB. Wszystkie relacje wzbogacone są galerią fotograficzną.


WARTO SIĘ UCZYĆ OD PRAKTYKÓW!

2 kwietnia 2020 roku to data kolejnego wydarzenia promującego świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. To również święto tych, którzy nie boją się ryzyka i przełamują bariery.

Udział w XVII edycji programu edukacyjnego DNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI to okazja aby podjąć trafną decyzję dotyczącą planowania dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

Informacje:

–  u nauczycieli przedsiębiorczości  

https://dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/


III EDYCJA MŁODZIEŻOWEGO FORUM

23 października 2019 roku nasi uczniowie ze szkolnym doradą zawodowym wzięli udział w III edycji Młodzieżowego Forum “Dobre praktyki kluczem do twojego sukcesu”

Spotkanie, odbywające się w Poznaniu,  było częścią projektu “Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania” współfinansowanego ze środków EFS. Organizatorami tego wydarzenia było Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży i Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja i promowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczych poprzez wymianę dobrych praktyk w zakresie doradztwa zawodowego realizowanego w szkołach.

Po zaprezentowaniu dobrych praktyk odbył się panel dyskusyjny, w czasie którego uczniowie dyskutowali o działaniach, które wspierają ich rozwój zawodowy i naukowy oraz o sposobach na poznawanie przyszłych pracodawców. Opowiedzieli również, dlaczego wybrali swoją szkołę, jakie są ich największe sukcesy związane z nauczanym zawodem oraz o planach na przyszłość. Zastanawiali się również nad działaniami realizowanymi przez szkoły, które pomagają im w przygotowaniu się do podjęcia pracy w przyszłym zawodzie.

Poprzez udział  uczniów ZSP w cyklicznych spotkaniach Młodzieżowego Forum wymiany „dobrych praktyk” z doradztwa zawodowego, szkolni doradcy ZSP  chcą „wyjść” poza szkołę. Forum sprzyja budowie lokalnej sieci współpracy uczniów z różnych szkół na rzecz popularyzacji i rozwoju idei całożyciowego poradnictwa kariery oraz tworzyć warunki do wymiany przez młodzież z różnych szkół przykładów „dobrych praktyk” z organizacji i realizacji doradztwa zawodowego. Aktywny udział uczniów w Forum przyczyni się do doskonalenia ich umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych.

Za realizacją takiego podejścia przemawia przede wszystkim fakt, że pozostałe zadania w projekcie, związane z propagowaniem idei doradztwa edukacyjno-zawodowego, mają charakter „zamknięty”, gdyż ograniczają się do prowadzenia działań na rzecz uczniów określonej szkoły, w której odbywa się kształcenie zawodowe.

Dodatkowo Forum jest dla nauczycieli, doradców zawodowych, pedagogów szkolnych z różnych szkół miejscem umożliwiającym zapoznanie się z dobrymi praktykami z zakresu doradztwa zawodowego.


OGÓLNOPOLSKA AKCJA „POZYTYWNA UWAGA”

Krzysztof bił się z kolegą, Ewa rozmawiała na lekcji, Paweł używa wulgaryzmów na lekcji – to klasyka z uczniowskich uwag. Młodzież dostaje w nich niemal wyłącznie negatywne komunikaty. Czas to zmienić!

Ruszyła ogólnopolska akcja „Pozytywna Uwaga”, która ma otworzyć nauczycieli, rodziców i uczniów na życzliwe opinie dotyczące sukcesów edukacyjnych – choćby najmniejszych – jak i zachowania. Pomysłodawczyni akcji, Pani Anna Zapał, zachęca nauczycieli i rodziców do mądrego chwalenia uczniów. „Niech nasze dzieci idą w świat przekonane, że nawet jak nie mają czerwonego paska, to są w czymś dobre.” – mówi.

„Nauczyciele najczęściej korygują i napominają. W konsekwencji dzieci czują, że nie są w stanie sprostać ich oczekiwaniom. To powoduje ciągłe napięcia w kontaktach między rodzicami, nauczycielami i dziećmi. Zmiana jest możliwa, jeśli nauczymy się kierować uwagę na pozytywne strony, na sukcesy, nawet te najdrobniejsze.” – podkreśla dr Magdalena Śniegulska, psycholog i wykładowczyni Szkoły Edukacji PAFW i UW, partnera akcji. Otrzymanie pozytywnej uwagi od nauczyciela – oficjalnej, wpisanej do dzienniczka czy e-dziennika – będzie dla ucznia świetną motywacją do dalszych starań i lepszego zachowania.

Organizatorzy i wspierający ich eksperci przygotowali wiele materiałów o tym jak mądrze chwalić, inspirują historiami – materiały można znaleźć na stronie pozytywnauwaga.pl i w mediach społecznościowych: #pozytywnauwaga (FB, Instagram).

Jak nauczyciele i szkoły mogą dołączyć do „Pozytywnej Uwagi”? To proste – wystarczy na stronie pozytywnauwaga.pl wypełnić formularz i pochwalić się uwagami przekazanymi w listopadzie za pośrednictwem e-dziennika lub tradycyjnego dzienniczka. Mogą one dotyczyć zarówno sukcesów edukacyjnych – choćby najmniejszych – jak i zachowania. Uwagi od ulubionych nauczycieli zgłaszać mogą także uczniowie i ich rodzice.

 (Źródło: Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego)

Zapraszamy do wspólnych działań!