Z życia ZSP Doradztwo zawodowe

OGÓLNOPOLSKA AKCJA „POZYTYWNA UWAGA”

Krzysztof bił się z kolegą, Ewa rozmawiała na lekcji, Paweł używa wulgaryzmów na lekcji – to klasyka z uczniowskich uwag. Młodzież dostaje w nich niemal wyłącznie negatywne komunikaty. Czas to zmienić!

Ruszyła ogólnopolska akcja „Pozytywna Uwaga”, która ma otworzyć nauczycieli, rodziców i uczniów na życzliwe opinie dotyczące sukcesów edukacyjnych – choćby najmniejszych – jak i zachowania. Pomysłodawczyni akcji, Pani Anna Zapał, zachęca nauczycieli i rodziców do mądrego chwalenia uczniów. „Niech nasze dzieci idą w świat przekonane, że nawet jak nie mają czerwonego paska, to są w czymś dobre.” – mówi.

„Nauczyciele najczęściej korygują i napominają. W konsekwencji dzieci czują, że nie są w stanie sprostać ich oczekiwaniom. To powoduje ciągłe napięcia w kontaktach między rodzicami, nauczycielami i dziećmi. Zmiana jest możliwa, jeśli nauczymy się kierować uwagę na pozytywne strony, na sukcesy, nawet te najdrobniejsze.” – podkreśla dr Magdalena Śniegulska, psycholog i wykładowczyni Szkoły Edukacji PAFW i UW, partnera akcji. Otrzymanie pozytywnej uwagi od nauczyciela – oficjalnej, wpisanej do dzienniczka czy e-dziennika – będzie dla ucznia świetną motywacją do dalszych starań i lepszego zachowania.

Organizatorzy i wspierający ich eksperci przygotowali wiele materiałów o tym jak mądrze chwalić, inspirują historiami – materiały można znaleźć na stronie pozytywnauwaga.pl i w mediach społecznościowych: #pozytywnauwaga (FB, Instagram).

Jak nauczyciele i szkoły mogą dołączyć do „Pozytywnej Uwagi”? To proste – wystarczy na stronie pozytywnauwaga.pl wypełnić formularz i pochwalić się uwagami przekazanymi w listopadzie za pośrednictwem e-dziennika lub tradycyjnego dzienniczka. Mogą one dotyczyć zarówno sukcesów edukacyjnych – choćby najmniejszych – jak i zachowania. Uwagi od ulubionych nauczycieli zgłaszać mogą także uczniowie i ich rodzice.

 (Źródło: Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego)

Zapraszamy do wspólnych działań!