Szkoły dla dorosłych LO dla Dorosłych

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

Oferta edukacyjna naszego liceum skierowana jest do osób, które chcą uzupełnić wykształcenie średnie. Szkoła jest placówką publiczną, a zdobyte świadectwa są honorowane przez wyższe uczelnie i instytucje państwowe.

Nauka jest bezpłatna!

Nauka prowadzona jest w cyklu:

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w soboty i niedziele. Semestr ostatni kończy się w kwietniu.

Osoby, które ukończą LO dla Dorosłych otrzymują świadectwo potwierdzające zdobycie wykształcenia średniego. Mogą wtedy przystąpić do egzaminu maturalnego, a po jego zdaniu podjąć nauką na studiach wyższych.

W celu przyjęcia do szkoły należy złożyć wniosek.

Instrukcja dotycząca przetwarzania danych osobowych >> tutaj

Tutaj możesz pobrać potrzebne dokumenty: