Szkoły dla dorosłych Kursy kwalifikacyjne

  DARMOWYlogo 1a

kurs kwalifikacyjny w zawodzie

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY!!!

Kwalifikacja A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Z nami nauczysz się: projektować odzież, stylizować całą sylwetkę, wykonywać kolekcje ubiorów oraz szyć.

Wymagane dokumenty:

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 01.09.2016 r.

Czas trwania zajęć: 4 semestry.

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym lub wieczorowym.

Program nauczania jest zgodny z podstawą programową i uwzględnia zakres tematyki obejmujący kształcenie teoretyczne oraz praktyczne.

DSC_1180Rekrutacja trwa do 15 sierpnia 2016 r. 

  Zapisy w sekretariacie

Zespołu Szkół Politechnicznych

ul. ks. J. Popiełuszki 30 w Śremie

Zapisz się już teraz!!!

Kurs zostanie uruchomiony w przypadku dostatecznej liczby chętnych

Ukończenie kursu kwalifikacyjnego umożliwia przystąpienie do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.

Zdający, który zda egzamin z kwalifikacji otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację w zawodzie.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu z pierwszej kwalifikacji oraz posiadaniu co najmniej wykształcenia zasadniczego, słuchacz otrzymuje państwowy dyplom zawodowy w zawodzie krawiec.

podanie kurs kwalifikacyjny