Szkoła Pracownicy

Nauczyciele 2018/2019
mgr Magdalena Bielecka – chemia, język angielski
mgr Albert Borowiak – język angielski
mgr Małgorzata Bukowy – język polski, wiedza o kulturze, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Marta Byrtek – podstawy przedsiębiorczości
mgr inż.  Emilia Bzowy – przedmioty zawodowe gastronomiczne
mgr Jolanta Bździuch – język polski
mgr Magdalena Chmielewska – język polski
mgr Magdalena Chorzępa – język polski, podstawy przedsiębiorczości, zajęcia rewalidacyjne
mgr inż. Dominik Czarny – przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr inż. Marian Dorsz – przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr Wisława Frydryszak (dyrektor) – język polski, język rosyjski
ks. mgr Waldemar Golec – religia
mgr Mirosława Golińska – przedmioty zawodowe fryzjerskie, przedmioty zawodowe odzieżowe
mgr Elżbieta Grzesiak – język rosyjski, język angielski
mgr Ireneusz Grygier – fizyka, informatyka
mgr Beata Jankowska – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Dorota Jańczak-Przewoźna – język niemiecki
mgr Aleksandra Jaskuła (wicedyrektor) – matematyka, informatyka
mgr inż. Sławomir Jędraś (wicedyrektor) – przedmioty zawodowe mechaniczne, informatyka
mgr Artur Kacprzak – matematyka, etyka
mgr Tomasz Kapitaniak – język niemiecki, język angielski
mgr Ewelina Lewandowska – bibliotekarz, informatyka
mgr Dorota Mansfeld – pedagog
mgr inż. Hanna Mazurowska – przedmioty zawodowe odzieżowe, przedmioty zawodowe fryzjerskie
mgr inż. Halina Nartowska – przedmioty zawodowe budowlane
mgr Anna Nowak – biologia, język angielski, zajęcia rewalidacyjne
mgr Grzegorz Pawlak – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Anna Pelińska-Koprucka – historia, wiedza o społeczeństwie, zajęcia rewalidacyjne
mgr inż. Szymon Piasecki – przedmioty zawodowe budowlane
mgr Karolina Płociennik-Lis – język francuski, język angielski, wychowanie fizyczne
mgr Damian Potocki – przedmioty zawodowe turystyczne
mgr Natalia Radziejewska – religia, zajęcia rewalidacyjne
mgr Grażyna Rzepka – matematyka, zajęcia rewalidacyjne
mgr Sylwia Sapuła – wychowanie fizyczne
mgr Beata Sarnowska-Czajka – historia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Anita Sąsiadek – geografia, podstawy przedsiębiorczości, zajęcia rewalidacyjne
mgr Małgorzata Smektała – podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe ekonomiczne
mgr Jacek Stawiński (kierownik szkolenia praktycznego) – geografia, ochrona środowiska
mgr Ewelina Szłapka – wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne
mgr Wojciech Szubert – wychowanie fizyczne, biologia
mgr Justyna Tuszyńska – przedmioty zawodowe fryzjerskie
mgr Violetta Typańska – matematyka, fizyka, informatyka
mgr inż. Paweł Urbaniak – przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr inż. Maciej Walewski – przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr Krystyna Wlazik – bibliotekarz, informatyka
mgr inż. Agnieszka Wróblewska – przedmioty zawodowe gastronomiczne
mgr Joanna Zuzek – język polski

 

Pracownicy administracji 2018/2019
Małgorzata Adamska – główna księgowa
mgr Anna Domańska- kierownik gospodarczy
Regina Jakubowska – specjalista do spraw uczniowskich
mgr Halina Maciejewska – specjalista do spraw płac
mgr Lidia Nowak – sekretarz szkoły – kadry