Szkoła Pracownicy

Nauczyciele 2021/2022

ks. mgr Szymon Antczak – religia
mgr Paulina Bartkowiak – wiedza o społeczeństwie, historia, geografia
mgr Magdalena Bielecka – język angielski, chemia
mgr Albert Borowiak – język angielski
mgr Małgorzata Bukowy – język polski, wiedza o kulturze, plastyka, wychowanie do życia w rodzinie
ks. mgr Filip Byczyński – religia
mgr Marta Byrtek – podstawy przedsiębiorczości, zajęcia rewalidacyjne, przedmioty zawodowe
mgr Jolanta Bździuch – język polski
mgr Dorota Cieślak – język angielski
mgr Magdalena Chorzępa – język polski, podstawy przedsiębiorczości, zajęcia rewalidacyjne
mgr inż. Dominik Czarny – przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr Edyta Dorozik – wychowanie fizyczne
mgr Anna Dubowik – wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne
mgr Piotr Duszyński – język polski
mgr Adrianna Flig – przedmioty zawodowe gastronomiczne, biologia
mgr Wisława Frydryszak (dyrektor) – język polski, język rosyjski
mgr inż. Piotr Frydryszak – przedmioty zawodowe elektryczne, informatyka
mgr Michał Ganowicz – wychowanie fizyczne
mgr Mirosława Golińska – przedmioty zawodowe fryzjerskie, przedmioty zawodowe odzieżowe, doradztwo zawodowe
mgr Romana Gorwa – język polski
mgr Elżbieta Grzesiak – język rosyjski, język angielski
mgr Ireneusz Grygier – fizyka, informatyka
mgr Beata Jankowska – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Dorota Jańczak-Przewoźna – język niemiecki
mgr Aleksandra Jaskuła (wicedyrektor) – matematyka, informatyka
mgr inż. Sławomir Jędraś (wicedyrektor) – przedmioty zawodowe mechaniczne, informatyka
mgr Artur Kacprzak – matematyka, etyka
mgr Małgorzata Kleczewska – przedmioty zawodowe turystyczne
mgr Marita Kujawa – historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Ewelina Lewandowska – bibliotekarz, informatyka
mgr Dorota Mansfeld – pedagog
mgr inż. Hanna Mazurowska – przedmioty zawodowe odzieżowe, przedmioty zawodowe fryzjerskie, doradztwo zawodowe
mgr inż. Dobrochna Mizera – przedmioty zawodowe budowlane, matematyka
mgr inż. Halina Nartowska – przedmioty zawodowe budowlane
mgr Beata Norberciak – surdopedagog
mgr Anna Nowak – biologia, język angielski, zajęcia rewalidacyjne
mgr Magdalena Olszewska – język niemiecki
mgr Grzegorz Pawlak – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Anna Pelińska-Koprucka – historia, wiedza o społeczeństwie, zajęcia rewalidacyjne
mgr inż. Szymon Piasecki – przedmioty zawodowe budowlane
mgr Karolina Płociennik-Lis – język francuski, język angielski, wychowanie fizyczne
mgr Damian Potocki – przedmioty zawodowe turystyczne
mgr Natalia Radziejewska – religia, zajęcia rewalidacyjne
mgr Sylwia Rybacka – przedmioty zawodowe budowlane
mgr Grażyna Rzepka – matematyka, zajęcia rewalidacyjne
mgr Sylwia Sapuła – wychowanie fizyczne
mgr Beata Sarnowska-Czajka – historia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Anita Sąsiadek – geografia, podstawy przedsiębiorczości, zajęcia rewalidacyjne, doradztwo zawodowe
mgr Małgorzata Smektała – podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe ekonomiczne, doradztwo zawodowe
mgr Jacek Stawiński (kierownik szkolenia praktycznego) – geografia, ochrona środowiska
mgr Ewelina Szłapka – wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne
mgr Wojciech Szubert – wychowanie fizyczne, biologia
mgr Justyna Tuszyńska – przedmioty zawodowe fryzjerskie
mgr Violetta Typańska – matematyka, fizyka, informatyka
mgr inż. Paweł Urbaniak – przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr Monika Wawrzyniak – język angielski
mgr inż. Maciej Walewski – przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr Krystyna Wlazik – bibliotekarz, informatyka
mgr Edyta Wojciechowska – tyflopedagogika
mgr Magdalena Wojtkowiak – chemia
mgr inż. Agnieszka Wróblewska – przedmioty zawodowe gastronomiczne

Pracownicy administracji 2020/2021
Małgorzata Adamska – główna księgowa
mgr Anna Domańska- kierownik gospodarczy
mgr Waldemar Kaczmarek – starszy referent
mgr Halina Maciejewska – specjalista do spraw płac
mgr Lidia Nowak – sekretarz szkoły – kadry

Skip to content