Kierunki kształcenia TECHNIKUM GASTRONOMICZNE

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Fascynuje Cię  zdrowe żywienie oraz obsługa konsumenta?
Spróbuj odnaleźć swoją przyszłość w naszej szkole!

Z nami nauczysz się:

Możesz znaleźć zatrudnienie w:

  • poradniach żywienia i doradztwa dietetycznego,
  • restauracjach, kawiarniach, hotelach, pensjonatach, firmach cateringowych,
  • placówkach żywienia zbiorowego,
  • instytucjach nadzorujących gastronomię.

Możesz pracować m. in. jako dietetyk, kelner, barman, barista.

kucharze 3
Zawód/symbol Kwalifikacja Nazwa kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie
TECHNIK ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

343404
(K1) TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
(K2) TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych