Dla ucznia i rodzica Zebrania i konsultacje

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

TERMINY KONSULTACJI Z RODZICAMI

25 marca 2020 r. (środa)

21 kwietnia 2020 r. (wtorek)

21 maja 2020 r. (czwartek)

15 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

 Podczas konsultacji w szkole obecni są wszyscy nauczyciele, od 16.35 do 18.00.

wybór Rady Rodziców (g. 17.00)a