Dla ucznia i rodzica Zebrania i konsultacje

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zebrania z rodzicami w I półroczu

17-18 grudnia 2019 r. (wtorek-środa) – klasy IV Technikum
20-23 stycznia 2020 r. (poniedziałek-czwartek) – wszystkie klasy wg wolnych sal

Szczegółowe terminy zebrań ustalają wychowawcy klas.

TERMINY KONSULTACJI Z RODZICAMI

16.10.2019 r. (środa)

13.11.2019 r. (środa)

16.12.2019 r. (poniedziałek)

 Podczas konsultacji w szkole obecni są wszyscy nauczyciele, od 16.35 do 18.00.

ych, wybór Rady Rodziców (g. 17.00)a


TERMINY ZEBRAŃ RADY RODZICÓW

26.09.2018 r.

28.11.2018 r.

30.01.2019 r.

27.03.2019 r.

15.05.2019 r.

05.06.2019 r.

Wszystkie zebrania odbywają się o godz. 17.00.