Dla ucznia i rodzica Zebrania i konsultacje

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Zebrania z rodzicami w II półroczu

Szczegółowe terminy zebrań ustalają wychowawcy klas.

TERMINY KONSULTACJI Z RODZICAMI

22.10.2018 r. (poniedziałek)

21.11.2018 r. (środa)

17.12.2018 r. (poniedziałek)

25.03.2019 r. (poniedziałek)

24.04.2019 r. (środa)

23.05.2019 r. (czwartek)

 Podczas konsultacji w szkole obecni są wszyscy nauczyciele, od 16.35 do 18.00.

ych, wybór Rady Rodziców (g. 17.00)a


TERMINY ZEBRAŃ RADY RODZICÓW

26.09.2018 r.

28.11.2018 r.

30.01.2019 r.

27.03.2019 r.

15.05.2019 r.

05.06.2019 r.

Wszystkie zebrania odbywają się o godz. 17.00.