Dla ucznia i rodzica Zebrania i konsultacje

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Zebrania z rodzicami w I półroczu

17.12.2018 r. – 18.12.2018 r. (poniedziałek) klasy IV Technikum

04.02.2019 r. – 07.02.2019 r. pozostałe klasy wg wolnych sal

Szczegółowe terminy zebrań ustalają wychowawcy klas.

TERMINY KONSULTACJI Z RODZICAMI

22.10.2018 r. (poniedziałek)

21.11.2018 r. (środa)

17.12.2018 r. (poniedziałek)

25.03.2019 r. (poniedziałek)

24.04.2019 r. (środa)

23.05.2019 r. (czwartek)

 Podczas konsultacji w szkole obecni są wszyscy nauczyciele, od 16.35 do 18.00.

 

Zebrania z rodzicami w II półroczu

Szczegółowe terminy zebrań ustalają wychowawcy klas.

ych, wybór Rady Rodziców (g. 17.00)a


TERMINY ZEBRAŃ RADY RODZICÓW

26.09.2018 r.

28.11.2018 r.

30.01.2019 r.

27.03.2019 r.

15.05.2019 r.

05.06.2019 r.

Wszystkie zebrania odbywają się o godz. 17.00.