Dla ucznia i rodzica Zebrania i konsultacje

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

ZEBRANIA Z RODZICAMI W I PÓŁROCZU

17-18 grudnia 2019 r. (wtorek-środa) – klasy IV Technikum
20-23 stycznia 2020 r. (poniedziałek-czwartek) – wszystkie klasy wg wolnych sal

Szczegółowe terminy zebrań ustalają wychowawcy klas.

TERMINY KONSULTACJI Z RODZICAMI

16.12.2019 r. (poniedziałek)

 Podczas konsultacji w szkole obecni są wszyscy nauczyciele, od 16.35 do 18.00.

wybór Rady Rodziców (g. 17.00)a