Dla ucznia i rodzica Zebrania i konsultacje

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Zebrania z rodzicami w II półroczu

od 21 do 24 maja 2018 r. wg wolnych sal

Szczegółowe terminy zebrań ustalają wychowawcy klas.

 

TERMINY KONSULTACJI Z RODZICAMI

22 marca 2018 r. (czwartek)

25 kwietnia 2018 r. (środa)

04 czerwca 2018 r. (poniedziałek)

 Podczas konsultacji w szkole obecni są wszyscy nauczyciele, od 16.35 do 18.00.

ych, wybór Rady Rodziców (g. 17.00)a


TERMINY ZEBRAŃ RADY RODZICÓW

27.09.2017

25.10.2017

29.11.2017

24.01.2018

14.03.2018

18.04.2018

06.06.2018

Wszystkie zebrania odbywają się o godz. 17.00.