Dla ucznia i rodzica Zebrania i konsultacje

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Zebrania z rodzicami w II półroczu

Zebrania z rodzicami odbędą się w dniach 21-23 maja 2019 roku.

Szczegółowe terminy zebrań ustalają wychowawcy klas.

TERMINY KONSULTACJI Z RODZICAMI

22.10.2018 r. (poniedziałek)

21.11.2018 r. (środa)

17.12.2018 r. (poniedziałek)

25.03.2019 r. (poniedziałek)

24.04.2019 r. (środa)

29.05.2019 r. (środa)

 Podczas konsultacji w szkole obecni są wszyscy nauczyciele, od 16.35 do 18.00.

ych, wybór Rady Rodziców (g. 17.00)a


TERMINY ZEBRAŃ RADY RODZICÓW

26.09.2018 r.

28.11.2018 r.

30.01.2019 r.

27.03.2019 r.

15.05.2019 r.

05.06.2019 r.

Wszystkie zebrania odbywają się o godz. 17.00.