Dla ucznia i rodzica Zebrania i konsultacje

ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

(o terminach i formie informują wychowawcy poszczególnych klas)


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

TERMINY KONSULTACJI Z RODZICAMI

25 marca 2020 r. (środa) – odwołane z powodu pandemii

21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – odwołane z powodu pandemii

21 maja 2020 r. (czwartek) -odwołane z powodu pandemii

15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – odwołane z powodu pandemii

 Podczas konsultacji w szkole obecni są wszyscy nauczyciele, od 16.35 do 18.00.

wybór Rady Rodziców (g. 17.00)a

Skip to content