Dla ucznia i rodzica Zebrania i konsultacje

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

ZEBRANIA Z RODZICAMI W I i II PÓŁROCZU

17-18 grudnia 2019 r. (wtorek-środa) – klasy IV Technikum

 

Uwaga! Terminy zebrań semestralnych dla klas I, II, III uległy zmianie!

Planowane pod koniec stycznia spotkania odbędą się

 od 10 do 13 lutego 2020 r. (poniedziałek-czwartek) – wszystkie klasy wg wolnych sal.

 

Szczegółowe terminy zebrań ustalają wychowawcy klas.

 

TERMINY KONSULTACJI Z RODZICAMI

25 marca 2020 r. (środa)

21 kwietnia 2020 r. (wtorek)

21 maja 2020 r. (czwartek)

15 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

 Podczas konsultacji w szkole obecni są wszyscy nauczyciele, od 16.35 do 18.00.

wybór Rady Rodziców (g. 17.00)a