Dla ucznia i rodzica RADA RODZICÓW

Zebrania Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 05.10.2022 r. (środa) o godz. 17:00.

Składka na Radę Rodziców wynosi 50zł/rok, a wpłat dokonywać można na konto Rada Rodziców Zespołu Szkół Politechnicznych

SBL w Śremie 17 9084 0003 0000 1172 2000 0001. Dokonując wpłat podać należy imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której

uczęszcza.

Skip to content