Dla ucznia i rodzica Informacje kierownika praktyk

Kierownik Szkolenia Praktycznego pan Jacek Stawiński dyżuruje w szkole w:

Poniedziałek 09.00 – 13.00          
Wtorek 14.00 – 18.15
Środa 08.30 – 11.30
Czwartek   13.00 – 16.00 
Piątek 10.00 – 13.00

Wizyty w zakładach pracy, kontakty z pracodawcami:  środa, czwartek.


ZAJĘCIA PRAKTYCZNE/PRAKTYKI ZAWODOWE

INFORMACJE DLA UCZNIÓW  I RODZICÓW

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3

Podstawą funkcjonowania ucznia na praktyce jest podpisana umowa!

Powinna zostać podpisana od 1 września między uczniem-pracownikiem młodocianym i pracodawcą, w obecności rodziców. Do umowy załącza się stosowne załączniki –porozumienie ze szkołą, informację o nadzorze praktyk oraz RODO. Jeśli umowa zostaje podpisana w Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie, to szkoła otrzyma jej kopię. Jeśli umowa podpisana jest u pracodawcy nie zrzeszonego w cechu, uczeń dostarcza tę umowę niezwłocznie do sekretariatu szkoły, kierownika praktyk lub wychowawcy.

Wszelkie przepisy (dotyczące urlopów, wynagrodzenia itp.) uczeń i rodzic znajdą na stronie szkoły www.zsp-srem.pl w zakładce DLA UCZNIA I RODZICA/INFORMACJE KIEROWNIKA PRAKTYK  lub na stronie Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie (http://srem.icech.pl/) lub Izby Rzemieślniczej w Poznaniu (http://www.irpoznan.com.pl/).

Kierownik Szkolenia Praktycznego przyjmuje i udziela informacji w godzinach dyżurów.

 TECHNIKUM NR 3

Uczniowie odbywający praktyki w pracowniach szkolnych nie podpisują żadnych umów. W klasach pierwszych zostały przeprowadzone wstępne, ogólne szkolenia BHP, oraz szkolenia stanowiskowe bezpośrednio w pracowniach z ich opiekunami.

W przypadku zajęć praktycznych uczniów klas I , II i III  technikum odbywających zajęcia praktyczne u pracodawców zewnętrznych – umowę z pracodawcą podpisuje szkoła. Uczeń nie musi, ale może zaproponować miejsce odbywania zajęć praktycznych, które zostanie zweryfikowane przez kierownika szkolenia przygotowującego umowyPracodawca jako załączniki otrzyma: podstawę programową,  program zajęć praktycznych, oraz regulamin praktyk, których odbiór potwierdza podpisem na umowie.

W przypadku praktyk zawodowych w klasach drugich po szkole podstawowej  (TFp, TGTp, TBp, TSp) oraz w trzeciej (TT) w roku szkolnym 2020/2021 zaplanowane są one  w terminie od 24 maja do 19 czerwca 2021. Dla klas drugich po gimnazjum (TGFg, TBTg, TSg) praktyki zawodowe zaplanowane są w terminie od 26 kwietnia do 21 maja 2021 roku.

Dla klas II technikum, które odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców zewnętrznych, umowy zawierają już informacje o praktykach zawodowych. W pozostałych przypadkach – II TFg, II TTp, II TSp, II TS g oraz III TT umowy zostaną przygotowane w II półroczu.

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Jacek StawińskiFORMULARZ OCENY  Z ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

/TECHNIKUM I SZKOŁA BRANŻOWA/

FORMULARZ OCENY 2021 pobierz


ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

/DLA KLASY III SZKOŁY BRANŻOWEJ/

FORMULARZ ŚWIADECTWA 2021 pobierz


FORMULARZ OCENY MIESIĘCZNEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

FORMULARZ OCENY 2021 pobierzREGULAMIN ZAJEC PRAKTYCZNYCH 2019


PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Linki do strony Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu:

1. Nauka zawodu – prawa i obowiązki ucznia:
http://www.irpoznan.com.pl/strona,prawa-i-obowiazki-ucznia.html.
2. Wykaz prac wzbronionych młodocianym:
http://www.irpoznan.com.pl/strona,wykaz-prac-zabronionych-mlodocianym.html.
3. Egzamin czeladniczy:
    http://www.irpoznan.com.pl/strona,egzamin-czeladniczy-1.html.
4. Prawa i obowiązki mistrza szkolącego:
http://www.irpoznan.com.pl/strona,prawa-i-obowiazki-mistrza-szkolacego.html
5. Wzór druku umowy o naukę zawodu w rzemiośle:
http://www.irpoznan.com.pl/strona,druk-umowy-o-prace.html.
6. Akty prawne ws. przygotowania młodocianych: 
http://www.irpoznan.com.pl/strona,akty-prawne-1.html.

 

Skip to content