Dla ucznia i rodzica Informacje kierownika praktyk

Kierownik Szkolenia Praktycznego pan Jacek Stawiński dyżuruje w szkole w:

Poniedziałek 08.00 – 11.00          
Wtorek 14.00 – 18.00 
Środa 08.00 – 13.00
Czwartek   12.00 – 15.00 
Piątek 08.00 – 11.00

Wizyty w zakładach pracy, kontakty z pracodawcami:  poniedziałek, wtorek, czwartek.


ZAJĘCIA PRAKTYCZNE/PRAKTYKI ZAWODOWE

INFORMACJE DLA UCZNIÓW  I RODZICÓW

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 i ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 3

Podstawą funkcjonowania ucznia na praktyce jest podpisana umowa!

Powinna zostać podpisana od 1 września między uczniem-pracownikiem młodocianym i pracodawcą, w obecności rodziców. Jeśli umowa zostaje podpisana w Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie, to szkoła otrzyma jej kopię. Jeśli u pracodawcy nie zrzeszonego w cechu, uczeń dostarcza tę umowę niezwłocznie do sekretariatu szkoły, kierownika praktyk lub wychowawcy.

Wszelkie przepisy (dotyczące urlopów, wynagrodzenia itp.) uczeń i rodzic znajdą na stronie szkoły www.zsp-srem.pl w zakładce DLA UCZNIA I RODZICA/INFORMACJE KIEROWNIKA PRAKTYK  lub na stronie Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie (http://srem.icech.pl/) lub Izby Rzemieślniczej w Poznaniu (http://www.irpoznan.com.pl/).

Kierownik Szkolenia Praktycznego przyjmuje i udziela informacji w godzinach dyżurów.

 TECHNIKUM NR 3

Uczniowie odbywający praktyki w pracowniach szkolnych nie podpisują żadnych umów. W klasach pierwszych zostaną przeprowadzone wstępne, ogólne szkolenia BHP, bezpośrednio w pracowniach z ich opiekunami.

W przypadku zajęć praktycznych uczniów klas I i II technikum gastronomicznego oraz grupy uczniów z klasy I technikum budowlanego i  II technikum fryzjerskiego, odbywających zajęcia praktyczne u pracodawców zewnętrznych – umowę z pracodawcą podpisuje Kierownik Szkolenia Praktycznego w imieniu szkoły. Uczeń nie musi, ale może zaproponować miejsce odbywania zajęć praktycznych, które zostanie zweryfikowane przez kierownika szkolenia, który przygotowuje umowy. Pracodawca jako załącznik otrzyma program zajęć praktycznych, którego odbiór potwierdza podpisem na umowie.

W przypadku praktyk zawodowych w klasach drugich (TF, TT, TB, TS, TG) oraz w trzecich  (TG, TT), podobnie jak w klasach pierwszych, uczeń może zaproponować miejsce ich odbywania. W roku szkolnym 2017/2018 odbędą się one dla wszystkich klas w terminie 30 kwietnia-27 maja 2018 roku. Umowy wraz z programami praktyk zostaną przygotowane przez Kierownika Szkolenia Praktycznego w II semestrze.

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Jacek Stawiński


FORMULARZ OCENY  Z ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

(DLA UCZNIÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA)

FORMULARZ OCENY 2018 pobierz


 REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 2016


PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Linki do strony Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu:

1. Nauka zawodu – prawa i obowiązki ucznia:
http://www.irpoznan.com.pl/strona,prawa-i-obowiazki-ucznia.html.
2. Wykaz prac wzbronionych młodocianym:
http://www.irpoznan.com.pl/strona,wykaz-prac-zabronionych-mlodocianym.html.
3. Egzamin czeladniczy:
    http://www.irpoznan.com.pl/strona,egzamin-czeladniczy-1.html.
4. Prawa i obowiązki mistrza szkolącego:
http://www.irpoznan.com.pl/strona,prawa-i-obowiazki-mistrza-szkolacego.html
5. Wzór druku umowy o naukę zawodu w rzemiośle:
http://www.irpoznan.com.pl/strona,druk-umowy-o-prace.html.
6. Akty prawne ws. przygotowania młodocianych:
  http://www.irpoznan.com.pl/strona,akty-prawne-1.html.