Dla ucznia i rodzica Informacje kierownika praktyk

Kierownik Szkolenia Praktycznego pan Jacek Stawiński dyżuruje w szkole w:

                                             godziny pracy zostaną podane w późniejszym terminie

Wizyty w zakładach pracy, kontakty z pracodawcami


ZAJĘCIA PRAKTYCZNE/PRAKTYKI ZAWODOWE

INFORMACJE DLA UCZNIÓW  I RODZICÓW

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3

Podstawą funkcjonowania ucznia na praktyce jest podpisana umowa!

Powinna zostać podpisana od 1 września między uczniem-pracownikiem młodocianym i pracodawcą, w obecności rodziców. Do umowy załącza się stosowne załączniki –porozumienie ze szkołą, informację o nadzorze praktyk oraz RODO. Jeśli umowa zostaje podpisana w Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie, to szkoła otrzyma jej kopię. Jeśli umowa podpisana jest u pracodawcy nie zrzeszonego w cechu, uczeń dostarcza tę umowę niezwłocznie do sekretariatu szkoły, kierownika praktyk lub wychowawcy.

Wszelkie przepisy (dotyczące urlopów, wynagrodzenia itp.) uczeń i rodzic znajdą na stronie szkoły www.zsp-srem.pl w zakładce DLA UCZNIA I RODZICA/INFORMACJE KIEROWNIKA PRAKTYK  lub na stronie Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie (http://srem.icech.pl/) lub Izby Rzemieślniczej w Poznaniu (http://www.irpoznan.com.pl/).

Kierownik Szkolenia Praktycznego przyjmuje i udziela informacji w godzinach dyżurów.

 TECHNIKUM NR 3

Uczniowie odbywający praktyki w pracowniach szkolnych nie podpisują żadnych umów. W klasach pierwszych zostały przeprowadzone wstępne, ogólne szkolenia BHP, oraz szkolenia stanowiskowe bezpośrednio w pracowniach z ich opiekunami.

W przypadku zajęć praktycznych uczniów klas I , II i III  technikum odbywających zajęcia praktyczne u pracodawców zewnętrznych – umowę z pracodawcą podpisuje szkoła. Uczeń nie musi, ale może zaproponować miejsce odbywania zajęć praktycznych, które zostanie zweryfikowane przez kierownika szkolenia przygotowującego umowyPracodawca jako załączniki otrzyma: podstawę programową,  program zajęć praktycznych, oraz regulamin praktyk, których odbiór potwierdza podpisem na umowie.

W przypadku praktyk zawodowych w klasach drugich po szkole podstawowej  (TFp, TGTp, TBp, TSp) oraz w trzeciej (TT) w roku szkolnym 2020/2021 zaplanowane są one  w terminie od 24 maja do 19 czerwca 2021. Dla klas drugich po gimnazjum (TGFg, TBTg, TSg) praktyki zawodowe zaplanowane są w terminie od 26 kwietnia do 21 maja 2021 roku.

Dla klas II technikum, które odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców zewnętrznych, umowy zawierają już informacje o praktykach zawodowych. W pozostałych przypadkach – II TFg, II TTp, II TSp, II TS g oraz III TT umowy zostaną przygotowane w II półroczu.

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Jacek StawińskiFORMULARZ OCENY  Z ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

/TECHNIKUM I SZKOŁA BRANŻOWA/

FORMULARZ OCENY 2021 pobierz


ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

/DLA KLASY III SZKOŁY BRANŻOWEJ/

FORMULARZ ŚWIADECTWA 2021 pobierz


FORMULARZ OCENY MIESIĘCZNEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

FORMULARZ OCENY DLA KLASY 3TT 2021 pobierz

                                                        FORMULARZ OCENY DLA WSZYSTKICH KLAS II 2021 pobierzREGULAMIN ZAJEC PRAKTYCZNYCH 2019


PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Linki do strony Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu:

1. Nauka zawodu – prawa i obowiązki ucznia:
http://www.irpoznan.com.pl/strona,prawa-i-obowiazki-ucznia.html.
2. Wykaz prac wzbronionych młodocianym:
http://www.irpoznan.com.pl/strona,wykaz-prac-zabronionych-mlodocianym.html.
3. Egzamin czeladniczy:
    http://www.irpoznan.com.pl/strona,egzamin-czeladniczy-1.html.
4. Prawa i obowiązki mistrza szkolącego:
http://www.irpoznan.com.pl/strona,prawa-i-obowiazki-mistrza-szkolacego.html
5. Wzór druku umowy o naukę zawodu w rzemiośle:
http://www.irpoznan.com.pl/strona,druk-umowy-o-prace.html.
6. Akty prawne ws. przygotowania młodocianych: 
http://www.irpoznan.com.pl/strona,akty-prawne-1.html.
Skip to content