Dla ucznia i rodzica Harmonogram pracy szkoły

20
Sierpień
Egzaminy poprawkowe maturalne
- pisemne godz. 9:00
- ustne godz. 10:00
26
Sierpień
Egzaminy poprawkowe
- język polski
- język angielski
- język niemiecki
- wok
27
Sierpień
Egzaminy poprawkowe
- matematyka
29
Sierpień
Rada pedagogiczna godz. 8:00
Wprowadzanie planu do e-dziennika
30
Sierpień
Szkolenie e-dziennik dla nowych nauczycieli godz. 9:00
Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
2
Wrzesień
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - godz. 9:00
Zebrania komisji przedmiotowych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym

2019/2020 w ZSP

Dla uczniów Technikum nr 3:

Dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3:

Ustalono, że będą dniami wolnymi po wcześniejszym odpracowaniu odpowiednio