Dla ucznia i rodzica Harmonogram pracy szkoły

23
Czerwiec
EGZAMIN ZAWODOWY PISEMNY
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
26
Czerwiec
Koniec rocznych zajęć dydaktycznych.
Wydawanie świadectw
wg harmonogramu
podanego przez wychowawców.
26
Sierpień
EGZAMINY POPRAWKOWE - g. 8.00
język polski
podstawy przedsiębiorczości
historia
26
Sierpień
EGZAMINY POPRAWKOWE - g. 10.00
język angielski
27
Sierpień
EGZAMINY POPRAWKOWE - g. 8.00
matematyka
edukacja dla bezpieczeństwa
higiena

28
Sierpień
EGZAMINY POPRAWKOWE - g. 8.00
fizyka
przedmioty zawodowe budowlane

mmm

a

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym  2019/2020 w ZSP

Dla uczniów Technikum nr 3:

Dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3:

Ustalono, że 12 czerwca 2020 r. będzie dniem wolnym po wcześniejszym odpracowaniu 14 marca 2020 r.