Dla ucznia i rodzica Harmonogram pracy szkoły

14
Grudzień
Koniec I półrocza dla klas
IV Technikum
17
Grudzień
Konsultacje z rodzicami
Rada pedagogiczna szkoleniowa
18
Grudzień
Zebrania z rodzicami klas IV Technikum
w dniach 17-18.12.2018 r.
20
Grudzień
Wystawienie propozycji ocen za
I półrocze dla pozostałych klas
Spotkanie Wigilijne pracowników szkoły
21
Grudzień
Spotkania Wigilijne z wychowawcami
Rekolekcje Szkolne
22
Grudzień
Przerwa Świąteczna
od 22.12.2018 r. do 01.01.2019 r.

mm

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym

2017/2018 w ZSP

Dla uczniów Technikum nr 3:

Dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3:

Ustalono, że 2 listopada 2018 r. oraz 2 maja 2019 r. będą dniami wolnymi po wcześniejszym odpracowaniu odpowiednio 27 października 2018 r. oraz 27 kwietnia 2019 r.