Dla ucznia i rodzica Harmonogram pracy szkoły

5
Czerwiec
Spotkanie Rady Rodziców - godz. 17:00
12
Czerwiec
Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych - do godz. 12:00
13
Czerwiec
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
17
Czerwiec
Egzamin praktyczny "D" potwierdzający kwalifikacje zawodowe
18
Czerwiec
Egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Oddanie wypisanych świadectw
Rada Pedagogiczna (egz. klasyfik.)
19
Czerwiec
Uroczyste zakończenie roku szkolnego - godz. 9:00
Pożegnanie uczniów klas ZSZ - godz. 11:00
21
Czerwiec
Rada Pedagogiczna analityczna - godz. 9:00
Oddanie dokumentacji szkolnej
24
Czerwiec
24.06.2019 - 26.09.2019 Egzaminy praktyczne potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym

2018/2019 w ZSP

Dla uczniów Technikum nr 3:

Dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3:

Ustalono, że 2 listopada 2018 r. oraz 2 maja 2019 r. będą dniami wolnymi po wcześniejszym odpracowaniu odpowiednio 27 października 2018 r. oraz 27 kwietnia 2019 r.