Dla ucznia i rodzica Harmonogram pracy szkoły

30
Styczeń
Spotkanie Rady Rodziców
31
Styczeń
Ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze
1
Luty
Koniec I półrocza
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
4
Luty
Zebrania z rodzicami
od 04.02.2019 do 07.02.2019
8
Luty
Studniówka
11
Luty
Rada pedagogiczna analityczna
15
Luty
Spotkanie Potomków Powstańców Wielkopolskich

 

 

 

 

mmm

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym

2018/2019 w ZSP

Dla uczniów Technikum nr 3:

Dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3:

Ustalono, że 2 listopada 2018 r. oraz 2 maja 2019 r. będą dniami wolnymi po wcześniejszym odpracowaniu odpowiednio 27 października 2018 r. oraz 27 kwietnia 2019 r.