Dla ucznia i rodzica Harmonogram pracy szkoły

3
Wrzesień
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
14
Wrzesień
Rada Pedagogiczna
17
Wrzesień
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV Technikum, godz. 17:00
17.09. 2018 r. - 20.09.2018 r. Zebrania z rodzicami wg wolnych sal
18
Wrzesień
Zebrania z rodzicami uczniów klas
I Technikum, godz. 17:00
I Branżowej Szkoły, godz. 17:30
26
Wrzesień
Spotkanie trójek klasowych

mm

mm

mm

mm

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym

2017/2018 w ZSP

Dla uczniów Technikum nr 3:

Dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3:

Ustalono, że 2 listopada 2018 r. oraz 2 maja 2019 r. będą dniami wolnymi po wcześniejszym odpracowaniu odpowiednio 27 października 2018 r. oraz 27 kwietnia 2019 r.