Dla ucznia i rodzica Harmonogram pracy szkoły

22
Czerwiec
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23
Czerwiec
Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.
27
Sierpień
Egzaminy poprawkowe
język polski s. 2 godz. 8:00
matematyka s. 3 godz. 8:00
wych-fiz sala gimnastyczna godz. 8:00
technologia gastronomiczna s. 10 godz. 10:00
28
Sierpień
Egzaminy poprawkowe
j. angielski, j. niemiecki, historia s. 2 godz. 8:00
fizyka, edb s. 11 godz. 8:00
przedmioty zawodowe gastronomiczne i budowlane s. 10. godz. 8:00

mm

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym

2017/2018 w ZSP

Dla uczniów Technikum nr 3:

Dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3:

Ustalono, że 30 kwietnia oraz 2 maja 2018 r. będą dniami wolnymi po wcześniejszym odpracowaniu odpowiednio
3 marca 2018 r. oraz 7 kwietnia 2018 r.