Dla ucznia i rodzica Harmonogram pracy szkoły

24
Marzec
Wystawienie proponowanych ocen
w klasach IV technikum
25
Marzec
Konsultacje z rodzicami
16.35-18.00
25
Marzec
Zebranie z rodzicami
uczniów klas IV technikum
25
Marzec
Zebranie Rady Rodziców
9
Kwiecień
Wiosenna przerwa świąteczna
9-14 kwietnia 2020 r.
21
Kwiecień
Konsultacje z rodzicami
24
Kwiecień
Zakończenie zajęć
w klasach IV technikum
26
Czerwiec
Koniec rocznych zajęć dydaktycznych

mmm

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym  2019/2020 w ZSP

Dla uczniów Technikum nr 3:

Dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3:

Ustalono, że 12 czerwca 2020 r. będzie dniem wolnym po wcześniejszym odpracowaniu 14 marca 2020 r.