Dla ucznia i rodzica Harmonogram pracy szkoły

4
Styczeń
Ferie zimowe
od 4 I do 17 I 2021
11
Styczeń
Egzaminy zawodowe
- praktyczne
12
Styczeń
Egzaminy
zawodowe
- pisemne
29
Styczeń
Ostateczny termin wystawienia
ocen za I półrocze
w klasach I, II, III - do godz. 10.00
1
Luty
Rada Pedagogiczna
- klasyfikacja klas I, II, III
11
Luty
Egzamin praktyczny
3 TB
12
Luty
Egzamin praktyczny
3 TB
1
Kwiecień
Wiosenna przerwa świąteczna
1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
30
Kwiecień
Zakończenie zajęć
w klasach
IV technikum
25
Czerwiec
Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
w szkołach

mmm

a

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym  2020/2021 w ZSP

Dla uczniów Technikum nr 3:

Dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3:

Ustalono, że 04 czerwca 2021 r. będzie dniem wolnym po wcześniejszym odpracowaniu 06 marca 2021 r.

Skip to content