Dla ucznia i rodzica Harmonogram pracy szkoły

1
Wrzesień
Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/2023
Zebrania komisji przedmiotowych


5
Wrzesień
Zebrania z rodzicami
od 05.09.2022 do 13.09.2022
7
Wrzesień
Zebrania z rodzicami klas pierwszych Technikum i Szkoły Branżowej
8
Wrzesień
Rajd szkolny


13
Wrzesień
Zebrania z rodzicami klas czwartych Technikum
14
Wrzesień
Rada pedagogiczna

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym  2021/2022 w ZSP

Dla uczniów Technikum nr 3:                                                                Dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3:

Ustalono, że 17 czerwca 2022 r. będzie dniem wolnym po wcześniejszym odpracowaniu 05 marca 2022 r.


Dodatkowe informacje w roku szkolnym  2021/2022 w ZSP

I półrocze:    1.09.2021-4.02.2022
II półrocze:   7.02-24.06.2022

dla klas IV technikum:
I półrocze:    1.09.2021-10.12.2021
II półrocze:   13.12.2021-29.04.2022

Ferie zimowe: 17.01-30.01.2022

Skip to content