Dla ucznia i rodzica Harmonogram pracy szkoły

17
Kwiecień
Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach maturalnych
18
Kwiecień
18.04.2019 r. - 23.04.2019 r. Wiosenna przerwa świąteczna
24
Kwiecień
Konsultacje z rodzicami
Rada pedagogiczna
26
Kwiecień
Pożegnanie Maturzystów godz. 12:00

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym

2018/2019 w ZSP

Dla uczniów Technikum nr 3:

Dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3:

Ustalono, że 2 listopada 2018 r. oraz 2 maja 2019 r. będą dniami wolnymi po wcześniejszym odpracowaniu odpowiednio 27 października 2018 r. oraz 27 kwietnia 2019 r.