Dla ucznia i rodzica Harmonogram pracy szkoły

1
Listopad
Wszystkich Świętych

4
Listopad
Rada pedagogiczna analityczna
10
Listopad
Wystawienie propozycji ocen za I półrocze w klasach IV Technikum
11
Listopad
Święto Niepodległości
dzień wolny
12
Listopad
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
15
Listopad
Zebrania z rodzicami online
od 15 do 18 listopada

 

a

sDodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym  2021/2022 w ZSP

Dla uczniów Technikum nr 3:

Dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3:

Ustalono, że 17 czerwca 2022 r. będzie dniem wolnym po wcześniejszym odpracowaniu 05 marca 2022 r.

Skip to content