Dla ucznia i rodzica Harmonogram pracy szkoły

14
Październik
Dzień Edukacji Narodowej
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
16
Październik
Konsultacje z rodzicami 16.35 - 17.40
Rada Pedagogiczna 17.45
13
Grudzień
Zakończenie I semestru
klas IV technikum
23
Grudzień
Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31 grudnia 2019 r.
24
Styczeń
Zakończenie I semestru
27
Styczeń
Ferie zimowe
województwo wielkopolskie
od 27 stycznia do 7 lutego 2020 r.
9
Kwiecień
Wiosenna przerwa świąteczna
9-14 kwietnia 2020 r.
24
Kwiecień
Zakończenie zajęć
w klasach IV technikum
26
Czerwiec
Koniec rocznych zajęć dydaktycznych

mmm

mmm

mmm

mmm

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym

2019/2020 w ZSP

Dla uczniów Technikum nr 3:

Dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3:

Ustalono, że 12 czerwca 2020 r. będzie dniem wolnym po wcześniejszym odpracowaniu 14 marca 2020 r.