Dla ucznia i rodzica Harmonogram pracy szkoły

21
Wrzesień
Zebrania z rodzicami
wg terminu ustalonego
przez wychowawców
klas II i III
22
Wrzesień
Zebrania z rodzicami
wg terminu ustalonego
przez wychowawców
klas II i III
30
Wrzesień
Wybór Rady Rodziców
- spotkanie trójek klasowych
godz. 17.00

mmm

a

 

 

 

 

 

a

aDodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym  2019/2020 w ZSP

Dla uczniów Technikum nr 3:

Dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3:

Ustalono, że 12 czerwca 2020 r. będzie dniem wolnym po wcześniejszym odpracowaniu 14 marca 2020 r.

Skip to content