Dla ucznia i rodzica Harmonogram pracy szkoły

17
Styczeń
Bal studniówkowy
22
Styczeń
Ostateczny termin wystawienia ocen
za I półrocze
23
Styczeń
Rada pedagogiczna
klasyfikacyjna
24
Styczeń
Zakończenie I półrocza
dla klas I, II, III
27
Styczeń
Ferie zimowe
województwo wielkopolskie
od 27 stycznia do 7 lutego 2020 r.
10
Luty
Zebrania z rodzicami
od 10 do 13 lutego 2020
9
Kwiecień
Wiosenna przerwa świąteczna
9-14 kwietnia 2020 r.
24
Kwiecień
Zakończenie zajęć
w klasach IV technikum
26
Czerwiec
Koniec rocznych zajęć dydaktycznych

mmm

mmm

mmm

mmm

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym  2019/2020 w ZSP

Dla uczniów Technikum nr 3:

Dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3:

Ustalono, że 12 czerwca 2020 r. będzie dniem wolnym po wcześniejszym odpracowaniu 14 marca 2020 r.