Dla ucznia i rodzica Harmonogram pracy szkoły

25
Kwiecień
Konsultacje dla rodziców
27
Kwiecień
Zakończenie zajęć w klasach
IV Technikum nr 3
22
Czerwiec
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

mmmm

mmmm

mm

mm

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym

2017/2018 w ZSP

Dla uczniów Technikum nr 3:

Dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3:

Ustalono, że 30 kwietnia oraz 2 maja 2018 r. będą dniami wolnymi po wcześniejszym odpracowaniu odpowiednio
3 marca 2018 r. oraz 7 kwietnia 2018 r.